HISTORYCZNA HAŃBA

A poza tym, musi ktoś wreszcie zmyć historyczną hańbę, jaką w ślad za demokracją ateńską ściągnęły na siebie Współczesne demokracje skazując większością głosów na śmierć niewinnego. Ateńczycy w sto lat po swym ha­niebnym czynie, dokonanym w imię demokratycznej większości, wybudowali Sokratesowi pomnik. Czuli potrzebę zrehabilitowania samych siebie, i swej demokracji. Chcieli też wszystkich innych przestrzec. Ten pomnik miał wołać w stronę wszystkich nadchodzących generacji. Baczność! Demokracja może się upodlić, gdy samowola – uznana wskutek samooślepienia za wolność – uzyska sojusznika w sile większosci. Słabość ludzka chętnie się godzi na łat­wiznę, woli ją jednak nazwać wtedy… wolnością. Uwaga zatem! Głos większo­ści nie jest – sam w sobie – niezawodnym kryterium prawdy! Nie dajmy się przeto zwieść wynikom plebiscytów na Zachodzie! Chodzi o konsens w praw­dzie, nie o prawdę konsensu! Ateny ostrzegają.  A poza tym, musi ktoś wreszcie zmyć historyczną hańbę, jaką w ślad za demokracją ateńską ściągnęły na siebie A poza tym, musi ktoś wreszcie zmyć historyczną hańbę, jaką w ślad za demokracją ateńską ściągnęły na siebie Współczesne demokracje skazując większością głosów na śmierć niewinnego. Ateńczycy w sto lat po swym ha­niebnym czynie, dokonanym w imię demokratycznej większości, wybudowali Sokratesowi pomnik. Czuli potrzebę zrehabilitowania samych siebie, i swej demokracji. Chcieli też wszystkich innych przestrzec. Ten pomnik miał wołać w stronę wszystkich nadchodzących generacji. Baczność! Demokracja może się upodlić, gdy samowola – uznana wskutek samooślepienia za wolność – uzyska sojusznika w sile większosci. Słabość ludzka chętnie się godzi na łat­wiznę, woli ją jednak nazwać wtedy… wolnością. Uwaga zatem! Głos większo­ści nie jest – sam w sobie – niezawodnym kryterium prawdy! Nie dajmy się przeto zwieść wynikom plebiscytów na Zachodzie! Chodzi o konsens w praw­dzie, nie o prawdę konsensu! Ateny ostrzegają.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply