RATUNEK DEMOKRACJI

Oto dlaczego na ratunek demokracji i demokratycznemu państwu spieszą dzisiaj ci, którzy próbując powstrzymać je od zadawania śmierci ludziom najbardziej bezbronnym wśród bezbronnych, najsłabszym wśród słabych, najuboższych wśród ubogich, usiłują wstrzymać je od zadania samemu sobie śmiertelnego ciosu. Nie! Cofnięcie ustawy o przerywaniu ciąży to nie regres w demokracji. To jedyny sposób jej uratowania. Nigdy bodaj wcześniej tros­ka o człowieka nie narodzonego nie zbiegła się tak jak dziś nierozdzielnie z troską o demokrację, z troską o autentyczny rozwój i postęp, nigdy bowiem przedtem ludzkość nie wplątała się w równie absurdalny zaułek hołdując demokracji… Tak oto stosunek do człowieka nie narodzonego urasta dziś do rangi „kamienia probierczego” rzetelnego stosunku do demokracji, staje się też sprawdzianem i wykładnikiem tego wszystkiego, co służy autentyczne­mu rozwojowi każdego społeczeństwa i autentycznemu postępowi ludzkości jako całości. Troska o nienarodzonego staje się dzisiaj po prostu rei socialis SOLLICITUDO PRIMA!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply