RESPEKTOWANIE PRAW

Czyni się to co najwyżej z jakiejś innej, nieistotnej racji (że jest np. silny lub że przynależy do określonej grupy: rasy czy klasy, lub że jest do czegoś przydatny), w każdym jednak razie nie z tej racji, iż jest człowiekiem.Stąd też i respekt dla jakichkolwiek innych jeszcze praw człowieka jako człowieka — prawa do wolności nie wyłączając — zachowuje jakikolwiek rzetelny sens o tyle tylko, o ile zakłada jako swój nienaruszalny fundament absolutny respekt dla życia każdego z osobna człowieka, o ile więc opiera się na BEZWARUNKOWYM poszanowaniu prawa do życia każdego bez wyjątku.Na tym zresztą polega jego – tak dobitnie podkreślana przez papieża Jana Pawła II – tak zwana niezbywalność. Dlatego państwo, które zwalnia samo siebie od ustawowego chronienia życia każdego bez wyjątku człowieka, które co więcej, ustawowo godzi się na jego masowe niszczenie, które jeszcze gorzej, ustawowo organizuje sprzyjające jego niszczeniu warunki, dopuszcza się fundamentalnego bezprawia.Mało tego. Oto zło tkwiące w akcie tego fundamentalnego bezprawia ulega tu spiętrzeniu przez to jeszcze, że akt ów zostaje wymierzony przeciw kategorii ludzi, którzy w imię zasady sprawiedliwości, stanowiącej fundament demokracji, winni być objęci promocyjną ochroną ze strony prawa i prawo­dawcy w praworządnym państwie, jako że chodzi tu o kategorię ludzi skraj­nie bezbronnych i najzupełniej przy tym niewinnych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply