ROZCIĄGNIĘTY RESPEKT

Respekt ten musi się rozciągać — w zgodzie z treścią przesłanki wyjściowej — na całość życia człowieka: od momentu jego poczęcia aż po jego zgon. Pogłębiająca się obecnie w całej ludzkości — także poprzez kontrastujący kontekst fali gwał­tów zadawanych ostatnio ludzkiemu życiu: gwałt na życiu to gwałt na czło­wieku! — ostrość widzenia zachodzącego tu związku, tj. człowieka jako naj­wyższego dobra w świecie i życia jako niezbywalnej podstawy tego dobra – sprawia, że dzisiaj wszystkie niemal cywilizowane państwa idą w kierunku uchylenia stosowania kary śmierci, czyli uchylenia dopuszczalności aktu po­zbawiania życia przez państwo nawet zbrodniarzy, którym popełnienie zbrod­ni (winę) sądownie dowiedziono. Nie znaczy to, iż nie należy karać przestęp­ców, należy jednak wykluczyć jako karę pozbawianie ich życia. Jeśli kierunek ten chcemy uznać za prawidłowy i budzący optymizm, to na jego de akt legalizowania przez państwo czynu pozbawienia życia ludzi nie narodzonych, a więc ludzi najzupełniej niewinnych, oznacza szczególnie rażący i hańbiący współczesne państwo regres w otchłań logicznego i moralnego absurdu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply