WE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTWACH

Oto istotny fragment jego wywodu: „We współczesnych społeczeństwach, w których współistnieją obok siebie różnorakie orientacje religijne, kulturowe ideologiczne, coraz trudniej jest wskazać zespół zgodnie podzielanych przez wszystkich wartości etycznych, mogących stanowić wystarczające oparcie dla samej demokracji jako takiej. Z drugiej jednak strony staje się coraz bardziej wyraziste i stale się pogłębia przeświadczenie o niemożliwości zrezygnowania z jakiegoś bodaj minimum wartości moralnych powszechnie uznawanych i sankcjonowanych w życiu społeczeństwa. W imię jego przetrwania, w imię jego egzystencji po prostu. Kiedy jednak przechodzi się do wyznaczenia tego minimum w drodze konsensu, wówczas jego treściowa zawartość i zwartość staje się coraz bardziej chwiejna. I w końcu jedyną bezdyskusyjną wartością, jaka jeszcze pozostaje i zarazem przejmuje rolę jakby filtra dla przeprowa­dzenia selekcji wśród wszystkich innych, zdaje się być już tylko prawo wol­ności jednostki do własnego nieskrępowanego samo-potwierdzenia. W ten oto sposób również i prawo do aborcji zostaje proklamowane jako warunek sine qua non prawa wolności kobiety, mężczyzny i społeczeństwa w ogóle. Kobieta, twierdzi się, ma wszak prawo do wykonywania zdobytego przez siebie zawodu, do obrony własnej reputacji, i w ogóle do kierowania swym życiem wedle własnego projektu. Mężczyzna ma prawo sam decydować o profilu własnego życia, o swej życiowej karierze, ma prawo do satysfakcji z własnej pracy.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply